ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส อันไหนใช่ อันไหนโดน เหมาะกับคนที่ต้องการกู้

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรานั้น จะมีจุดนึงที่เราต้องออกมาตั้งครอบครัวเอง และอีกปัจจัยสำคัญที่เป็นเหมือนตัวบอกว่าเรานั้นพร้อมที่จะมีครอบครัวนั่นก็คือ บ้าน ของเรานั่นเอง ดอกเบี้ยบ้าน ธอส บางคนก็มีฐานะทางการเงินที่ดี การที่จะมีบ้านสักหลังก็ไม่เป็นปัญหา แต่บางคนนั้นเรื่องการเงินนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดี จึงทำให้ต้องเกิดการกู้เงินจากธนาคาร เพื่อนำมาซื้อบ้าน ไม่ก็ปลูกบ้านอยู่เอง และในวันนี้เราก็จะพามารู้จักกับ ดอกเบี้ย อันไหนบ้างที่เหมาะกับคนๆ อย่างเรา เชิญดูได้เลย

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก 2564

สามารถยื่นคำขอทำธุรกรรมได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์การกู้ ( Purpose )

To buy land with buildings or apartments.
To erect buildings or to buy land Ready to build buildings.
To add or expand or repair buildings.
To purchase equipment or related facilities for the benefit of residence Along with requesting a loan for the main purpose.

วงเงิน ( Limit )

Maximum loan amount per person per collateral is not more than 3,000,000 baht.

Tag : POOL VILLA, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน, ซื้อบ้าน

ระยะเวลา ( Duration )

The term of the loan is not less than 4 years and not more than 40 years.The borrower’s age combined with the loan term must not exceed 70 years.

อัตราดอกเบี้ย ( Interest Rate )

Year 1 = 3.00% per year
Year 2 = 4.00% per year
Year 3 = MRR – 1.15% per year
4th year until the entire contract period

  • In case of welfare customers = MRR-1.00% per year
  • In the case of retail customers = MRR-0.75% per year

ค่าธรรมเนียม ( Fee )

Exemption of the loan submission fee of 0.1 percent of the loan amount and all loan accounts under the same collateral.

คุณสมบัติ และ เอกสารที่ใช้ ( Requirement and Documents )

property

Be the general public with gross income of not more than 35,000 baht per month.
As a retail customer And welfare customers no deposit

document
Personal documents.
ID card / government official card.
House registration.
Copy of marriage certificate / divorce / death certificate (if any).
Copy of name-last name change certificate (if any).
Copy of the spouse’s identity card (if any).

Financial documents.
Permanent staff.
Salary certificate / pass letter of welfare.
Pay slip or proof of salary receipt for the past 3 months.
A copy of the deposit account for the past 6 months.

Self-employed.
Copy of deposit account for the past 12 months / other evidence showing financial position (With original documents)
Copy of commercial registration / company / partnership registration
Proof of income tax
Business photos
Copy of professional license

Collateral document
Copy of purchase and sale contract / deposit contract / housing lease agreement and balance certificate
Evidence of home ownership, such as a copy of the house number application form, copy of the land office contract (Tor Kor 13 or Or Sor Chor 23)
Copy of land sale contract, Department of Lands
Copy of land title deed / Nor Sor 3 Kor / Apartment title deed (Or Sor.2) on every page
Building / extension license
Plan
Construction estimate / construction contract
Others (if any)

เป็นยังไงบ้างกับรายละเอียดโครงการของ ธอส ที่เรานำมาให้ท่านได้ดู บอกเลยว่าเป็นโครงการที่เหมาะกับคนที่อยากจะมีบ้านใหม่จริงๆ

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน แบบบ้านไทยประยุกต์

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต