สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน ที่จะต้องทราบ เตรียมพร้อมให้พร้อมก่อนที่จะตัดสินใจเช่า-ให้เช่า

สัญญาเช่าบ้าน เป็นสิ่งจำเป็นต้องทราบและก็ควรจะจัดแจงให้พร้อมก่อนปลดปล่อยเช่าหรือให้เช่า เงินกู้ภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยเช่าห้อง คอนโด ห้องแถว หรือตึกการซื้อขาย ย่อมควรจะมีกติการะหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อน ไม่ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจจะมีการเกิดปัญหาตามมาได้ อาจจะมีการเกิดการไม่ จ่ายค่าเช่า ทำของที่อยู่ภายในบ้านเสียหาย สร้างความลำบากให้กับเจ้าของบ้าน ดั้งจมูกนั้นก่อนที่จะทำการตัดสินใจจะให้เช่าบ้านหรือจะเช่าห้อง ผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่าควรศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของสัญญาเช่าบ้านให้ดีเพื่อลดปัญหาที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในอนาคตได้ วันนี้พวกเราจะพาไปทำความเข้าใจกับสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบ สัญญาเช่าบ้าน หรือ ฟอร์มสัญญาเช่าบ้าน ว่าจะมีกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง phuket property

สัญญาเช่าบ้าน

อันดับแรกจะต้องบอกก่อนว่า สัญญาเช่าบ้านเป็น หนังสือหรือเอกสาร ที่เป็นกติกา ด้วยกันระหว่างผู้ให้เช่ารวมทั้ง ผู้เช่าหรือคนที่ใช้ประโยชน์ เพื่อมีความรู้ตรงกันทั้งยัง 2 ข้าง เป็นข้อตกลงต่าง ทดแทนที่ผู้ให้เช่า ยินยอมให้มีการใช้ประโยชน์ในบ้านส่วนผู้เช่ามอบเงินหรือ “ค่าใช้จ่ายในการเช่า” ได้ผลทดแทน โดยจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน ผู้เช่าจะมีสิทธิเพียงแค่ได้ใช้ประโยชน์ในเงินในเวลาหนึ่งตามคำสัญญาแค่นั้น phuket property

หลักเกณฑ์สำหรับในการลงลายลักษณ์อักษรเช่าห้อง

การมีเจตนาทำข้อตกลง กันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้ เช่าก็จัดว่ากำเนิดสัญญาเช่าบ้านแล้ว แม้กระนั้นในทางข้อบังคับนั้นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ต่างก็จะต้องมีหลักฐานที่เป็นหนังสือหรือมีเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน แม้ไม่ทำถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะไม่สามารถที่จะใช้ฟ้องร้องคดีบังคับคดีในศาลได้ โดยสัญญาเช่าบ้านแบ่งเป็น 2 แบบเป็น phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาไม่เกิน 3 ปี

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือสัญญาเช่าห้องโดยมีการลงนามของ 2 ข้างทั้งยังผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่า ระหว่างกันได้เอง phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาที่ 3 ปีขึ้นไป

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือแล้วก็ควรจะมีการ ขึ้นทะเบียน ลงนามทั้งยัง 2 ข้าง ต่อบุคลากรข้าราชการ ก็เลยจะใช้ฟ้องร้องคดีบังคับคดีได้ ยิ่งไปกว่านี้การทำความตกลงเช่าห้องในระยะ 3 ปีขึ้นไปจำเป็นจะต้องเสียค่าบริการให้แก่ข้าราชการกรมที่ดินอีกด้วย รีวิวบ้านภูเก็ต

การทำข้อตกลงเช่าห้องบางรายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีข้อตกลง แบบพิเศษหรือคำสัญญา ต่างทดแทนพิเศษ ที่ทำไว้เพื่อเป็นการตกลง กันเพิ่มที่นอกเหนือจากการจ่ายค่าเช่าแล้ว ผู้เช่าจำเป็นต้องซ่อมบำรุงหรือบำรุงอสังหาริมทรัพย์เมื่อชำรุดทรุดโทรมด้วย รีวิวบ้านภูเก็ต

หน้าที่ของผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องส่งอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่าตามข้อตกลง โดยอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่านี้จำเป็นที่จะต้องอยู่ในภาวะ ที่เหมาะสมแก่การใช้คุณประโยชน์ หรือพักอาศัย นอกเหนือจากนั้นผู้ให้เช่ายัง จำเป็นต้องดูแลและก็ ทะนุบำรุงอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่า ยกเว้นจะทำเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านที่เป็นกติกาแบบพิเศษที่ให้ภาระหน้าที่แก่ผู้เช่าเป็นคนดูแลเอง รีวิวบ้านภูเก็ต

หน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

เป็น การที่ผู้เช่าจะเข้ามา ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นควรจะมีการจ่ายผลตอบแทน ที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าให้ตรงตามปริมาณ และก็ตรงเวลาที่ได้ตกลงกัน ไว้รวมทั้งจำต้องใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ จากที่ตกลงกันไว้ รีวิวบ้านภูเก็ต

การหยุดยั้งคำสัญญาสัญญาเช่าบ้าน

การหยุดยั้งของ สัญญาเช่าบ้านอาจมีเหตุผลมาจากผล ทางด้านกฎหมาย เช่น การหมดสัญญาเช่าตาม ที่ตกลงกันไว้ ผู้เช่าที่พักที่อาศัยเสียชีวิต หรืออสังหาริมทรัพย์ นั้นหายไปหรือไฟลุก ข้อบังคับอนุญาตให้ผู้ ให้เช่าหรือผู้เช่า สามารถบอกยกเลิกการเช่าได้โดยไม่ต้องบอก หรือในกรณีที่มีฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งทำผิด หน้าที่ดังที่เจาะจงไว้ ในสัญญาเช่า เป็นต้นว่า ไม่ชำระค่าเช่า ไหมเอาอย่างกติกาที่ทำร่วมกัน ถ้าหากสัญญาเช่าเป็นแบบไม่ระบุช่วงเวลาการเช่า แต่ละข้างสามารถเลิกคำสัญญาได้แม้กระนั้นต้องแจ้งบอกให้อีกข้างหนึ่งรับทราบก่อน แต่ว่าไม่จำเป็นต้องบอกล่วงหน้าเกินกว่า 2 เดือน บ้าน

ข้อมูลในทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน

นอกเหนือจากที่จะจะต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาเช่าบ้านและก็ตัวบทกฎหมายต่างๆมาบ้างแล้ว พวกเราจะต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับในการทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน รวมทั้งข้อมูลที่จะต้องเจาะจงเอาไว้ในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้ บ้าน

 1. ข้อมูลผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่า

โดยในสัญญาเช่าบ้าน ควรจะมีการกำหนด ข้อมูลส่วนตัวทั้งยังชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลเลขประจำตัวพลเมือง รวมทั้งที่อยู่บ้านเกิดของผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่า รวมทั้งมีการระบุหรือเจาะจงบุคคลที่สามารถยนต์เข้ามาอยู่ในบ้านเช่าด้วย รวมทั้งถ้าเกิดผู้ให้เช่าไม่ยินยอมผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะไล่บุคคลที่มิได้อยู่ในสัญญาเช่าออกไปจากบ้านได้ บ้าน

 1. ข้อมูลที่พักอาศัยที่ให้เช่า

โดยในเอกสารประกอบคำสัญญา เช่าห้องหรือคำสัญญา เช่าห้อง จะต้องมีการกำหนดจำพวกของ เงินที่ให้เช่า เหตุว่าเป็นบ้าน คอนโด หรือห้องแถว แล้วก็ควรจะมีการกำหนด ให้แจ้งชัดว่าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ตึก ซอกซอย ถนนหนทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ และก็ถ้าเกิดในบ้านมีสินทรัพย์อื่นๆด้วย ก็จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดไว้ภายในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านให้แจ่มกระจ่าง เช่น เครื่องเรือนต่างๆเตียง ตู้แช่เย็น ทีวี กุญแจห้อง ฯลฯ บ้าน

 1. เป้าหมายสำหรับการเช่า

ควรมีการเจาะจงให้เด่นชัดในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ว่ามีการใช้ประโยชน์ในต้นแบบใดซึ่งส่วนมากการเช่าก็เพื่อพักอาศัยเพียงแค่นั้น ทั้งยังคนที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้เช่าสามารถที่จะระบุปริมาณผู้ที่อาศัยได้ด้วย บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. ช่วงเวลาสำหรับในการเช่าและก็อัตราค่าใช้จ่ายในการเช่า

ควรจะมีการกำหนดเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับช่วงเวลาเริ่มแล้วก็ช่วงเวลาจบว่าปรารถนาเช่าเป็นทุกเดือนหรือทุกปี นอกเหนือจากนั้นควรมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าต่อเดือนไว้อย่างแจ่มแจ้ง ควรมีการเขียนเป็นตัวเลขและก็เป็นตัวหนังสือ พร้อมกำหนดวิถีทางในจ่ายค่าเช่า นอกเหนือจากนั้นยังจำเป็นต้องกำหนดวันเวลาสำหรับการจ่ายค่าเช่าอีกด้วย บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. เงินประกันหรือค่าเงินมัดจำต่างๆ

เพื่อคุ้มครองปกป้องหรือลดปัญหาระหว่างผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่าในคราวหลัง โดยในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีการเจาะจงจำนวนเงินรับรองไว้อย่างเห็นได้ชัด การกำหนดอัตราเงินประกันควรต้องเก็บในอัตราที่ข้อบังคับระบุแค่นั้น ดังเช่น จะต้องไม่เกินปริมาณ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายในการเช่าทุกเดือน นอกเหนือจากนี้บางทีก็อาจจะบอกว่าเงินมัดจำจะถูกใช้ประโยชน์ในกรณีใดหรือเมื่อกำเนิดปัญหาใด แล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการระบุช่วงเวลาสำหรับในการคืนเงินรับรองหรือเงินมัดจำให้กับผู้เช่าด้วย บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. ค่าครองชีพอื่นๆ

อาทิเช่น ภาษี ค่าน้ำรวมทั้งค่าไฟ ควรจะมีการเจาะจงให้แน่ชัดในสัญญาเช่าบ้าน ว่าคนไหนกันแน่มีบทบาทจำเป็นต้องรับผิดชอบ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การรักษาทรัพย์สินที่เช่า

ผู้ให้เช่าควรจะมีกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบไว้ให้แก่ผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน ต้องกำหนดให้ผู้เช่าจำเป็นต้องดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าให้ราวเป็นบ้านของตัวเอง รวมทั้งในเรื่องที่อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเสีย ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้โดยทันที

 1. ค่าปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมหรือค่าการบำรุงรักษา

ควรจะเจาะจงหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องรายจ่ายสำหรับเพื่อการบำรุงซ่อมให้เอาไว้ภายในสัญญาเช่าบ้านให้เด่นชัด มีอะไรบ้างที่ผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบบ้างและก็ถ้าเกิดผู้เช่าทำเสียหายเกินความจริง ผู้เช่าควรมีภาระหน้าที่

 1. การดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

ควรมีการกำหนดให้กระจ่างในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านว่าผู้เช่าจะดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสินทรัพย์ที่เช่ามิได้ จะทำเป็นก็เมื่อได้รับความยินยอมพร้อมใจจากผู้ให้เช่าแค่นั้น รวมทั้งจำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด้วย และก็ถ้าหากผู้เช่ามีการตกแต่งรวมทั้งนำของมาติดไว้กับตัวบ้านให้เช่า สิ่งที่เพิ่มเติมจำเป็นต้องกลายเป็นเจ้าของของผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงิน แต่ว่าหากต้องการจะรื้อถอน ผู้เช่าจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งที่นำเพิ่มเติมนั้นรวมทั้งจัดแจงปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมบ้านที่เช่าให้อยู่ในภาวะธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างโดยผู้เช่าควรเป็นผู้ออกค่าใช้สอยเองทั้งผอง

 1. การรุกรานในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ควรจะมีการกำหนดเหตุว่าถ้าเกิดมีบุคคลใดรุกล้ำเข้ามาในรอบๆสินทรัพย์ที่เช่า มีการรบกวนหรืออ้างสิทธิอะไรก็แล้วแต่ผู้เช่าจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้โดยทันที และก็ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะตรวจหรือเข้าไปซ่อมบำรุงสินทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าจำเป็นจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้เช่าได้ตลอดระยะเวลา โดยผู้ให้เช่าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

 1. ข้อตกลงการปลดปล่อยเช่าช่วง

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน จะต้องมีการเจาะจงเพราะว่าผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิการเช่ารวมทั้งการเช่าตอนไม่ว่าจะทั้งหมดทั้งปวงหรือเล็กน้อยไปให้คนอื่นได้

 1. การอนุญาตมีสัตว์เลี้ยง

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ควรจะมีการตกลงกันระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดยส่วนมากผู้ให้เช่ามักไม่ยินยอมให้มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในบ้านเช่า แต่งบางที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการยอมจำนนให้นำสัตว์เลี้ยงบางจำพวกเข้ามาเลี้ยงได้ แม้กระนั้นควรจะมีข้อจำกัดการเลี้ยงกำหนดไว้ด้วย

ข้อบังคับเมื่อทำผิดคำสัญญา

เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการลงลายลักษณ์อักษรเช่าห้อง ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่าควรจะมีการทำข้อตกลงกันให้กระจ่างแจ้งเพื่อไม่ให้กำเนิดปัญหาขึ้นในคราวหลังใด แบบอย่างของการไม่ทำตามสัญญาเช่า ดังเช่น ผู้เช่าออกก่อนสัญญาเช่าหรืออยู่ไม่ครบข้อตกลง ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิที่จะยึดเงินมัดจำคืนทั้งสิ้นได้ หรือในเรื่องที่ผู้เช่าไม่ทำตามสัญญาหรือเปล่าประพฤติตามกติกาที่กำหนดไว้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะให้ผู้เช่ากระทำตามข้อตกลงด้านในที่ระบุหรือสามารถเรียกเรียกร้องค่าเสียหายได้ ทั้งยังมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสัญญาได้

กรณีผิดนัดชำระค่าเช่าที่อยู่ที่อาศัย

ในเรื่องที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าบ้าน ผู้เช่าจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับดอก 15% ต่อปี นับจากวันที่ผิดนัดจ่ายเป็นต้นไปตราบจนกระทั่งจะจ่ายเสร็จครบถ้วนบริบูรณ์ รวมทั้งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้ให้เช่าเสียไปเพื่อการทวงหนี้สินที่ค้างจ่ายนี้

ในกรณีที่มีการบอกยกเลิกข้อตกลงเลิก

จะต้องมีการเจาะจงในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างแจ่มแจ้งเหตุว่า ไม่ว่าจะเลิกคำสัญญาด้วยเหตุถึงกำหนดช่วงเวลาการเช่า หรือสาเหตุใดก็ตาม ผู้เช่าจะต้องย้ายสินทรัพย์ออกมาจากทรัพย์สินที่เช่าและก็คืนเงินทองที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในภาวะที่เป็นระเบียบภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าบ้าน รวมทั้งภายหลังจากบอกยกเลิกคำสัญญาแล้ว ผู้เช่ายังมิได้มอบทรัพย์สมบัติที่เช่าหรือยังมิได้ย้ายเงินทองออกไป ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเข้าครอบครองสถานที่เช่าได้ รวมทั้งให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิย้ายเงินออกมาจากสถานที่เช่าได้โดยผู้เช่าควรต้องรับผิดชอบในค่าครองชีพสำหรับการย้ายเงินทองด้วย

การต่อสัญญาเช่าห้อง

โดยส่วนมากมักลงลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 ปีเป็นต้นไป แม้กระนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับในการเช่าได้ดังที่ตกลงกัน ซึ่งในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีการกำหนดอย่างแจ่มแจ้งว่าช่วงเวลาสำหรับการบอกไม่ต่อสัญญาเป็นกี่วันก่อนหมดสัญญา ส่วนมากควรจะบอกให้ทราบว่าจะไม่ต่อสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่ารู้ก่อนหมดสัญญาภายในช่วงเวลา 30-45 วัน และก็จำต้องบอกกล่าวโดยมีหลักฐานที่แจ่มแจ้ง รวมทั้งแม้ผู้เช่าปรารถนายืดอายุสัญญาเช่าจะต้องมีกฎเกณฑ์ให้แจ่มชัด

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) ขายวิลล่าภูเก็ต ปี64