สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน บ้านออมสิน สินเชื่อเพื่อคนที่อยากได้บ้าน !

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อบ้านช่วยสานฝันเรื่อง บ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อน ไขสบายๆธนาคารออมสินรู้เรื่อง และก็ รู้ดีถึงความจำเป็นต้อง การมีบ้าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน สำคัญของการ เริ่มชีวิตที่ดี ก็เลยมุ่งผลักดัน และก็ ช่วยสานฝันของท่าน ให้เป็นจริง ด้วยข้อแม้สบายๆและไม่ยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิด จบทุกความอยากได้อ่อน​​งบ้านที่เดียวครบ phuket property

 • ซื้อที่ดินเพื่อจัดแจง ก่อสร้างตึก
 • ซื้อที่ดินพร้อม ตึกหรือห้องพัก
 • ซื้อที่ดิน และก็ ก่อสร้างตึกในที่ดินนั้น phuket property
 • ซื้อที่ดินที่มีตึก ของตน หรือคู่ครองก่อสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อก่อสร้าง หรือ เพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
 • เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดิน หรือห้องพัก ของตัวเอง หรือสามีภรรยา จากสถาบันการเงิน

เนื้อหาสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ทุกกรณี รวมกันไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่าย หรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้​ phuket property

กรณีกู้เพื่อหาที่พักอาศัย

คำสัญญาที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1
(1) กรณีหลักประกันแพงค้าขายต่ำยิ่งกว่า 10 ล้านบาท phuket property

ที่ดินพร้อมตึก ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 95 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
ห้องพัก ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 90 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า รีวิวบ้านภูเก็ต

(2) สำหรับที่พักอาศัยที่ราคาแพงค้าขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า รีวิวบ้านภูเก็ต

ข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 2

(1) กรณีหลักประกันแพงซื้อขายแลกเปลี่ยนต่ำลงมากยิ่งกว่า 10 ล้านบาท รีวิวบ้านภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

กรณีผ่อนหนี้ข้อตกลงที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดิน พร้อมตึกหรือแฟลต รีวิวบ้านภูเก็ต

กรณีผ่อนส่งข้อตกลงที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดินพร้อมตึกหรือห้องพัก บ้าน

(2) สำหรับที่พักที่อาศัยที่ราคาแพงซื้อขายแลกเปลี่ยนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้าน

ข้อตกลงที่พักอาศัยข้างหลังที่ 3 บ้าน

(1) ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้าน

กรณีกู้เพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมตึก

ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาประเมินของตึกที่ก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมบำรุง แม้กระนั้นจะต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแต่กรณี

กรณีกู้เพิ่มเติมอีก

กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ และเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งปวง จำเป็นต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งสิ้น จำเป็นต้องไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้านจัดสรรภูเก็ต

ช่วงเวลาจ่ายเงินกู้

กรณีกู้เพื่อหาที่พักที่อาศัย

ไม่เกิน 40 ปี ตั้งแต่แมื่อเดือน ที่จำต้องจ่ายเงินกู้ แล้วก็ ดอกงวดแรก ตามที่ได้กำหนด ในคำสัญญา และก็เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่าย เงินกู้ยืมจำเป็นต้องไม่เกิน 65 ปี ละเว้น เจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถพิสูจน์ รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ว่าหากหลักประกัน เป็นตึกการขาย (เรือนแถว) ให้กู้เป็นสินเชื่อเคหะ ได้ไม่เกิน 2 คูหา แล้วก็ระบุช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ บ้านจัดสรรภูเก็ต

กรณีกู้เพื่อหาที่พักที่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี

กรณีกู้เพิ่อประกอบการค้าและก็อาศัย ไม่เกิน 30 ปี

ดังนี้กรณีกู้เพิ่มเติมอีกเพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมบำรุงตึกจะขยายช่วงเวลาจ่ายเงินกู้จากคำสัญญาเดิมก็ได้ แต่ว่าจะต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง บ้านจัดสรรภูเก็ต

กรณีกู้เพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นค่าสัญญาประกันเพื่อรับรองสินเชื่อ

และก็/หรือในกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ให้เป็นไปตามนี้ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. กู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ และเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งปวง จำต้องไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 2. กู้เสริมเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งผอง จำต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้านจัดสรรภูเก็ต

อัตราค่า ดอกเบี้ย

อัตราค่าดอกเบี้ยเป็นไปตามที่แบงค์ระบุ

เนื้อหาการสมัคร

คุณลักษณะ

 • เป็นผู้ฝากเงินชนิด เผื่อเรียกของแบงค์
 • แก่ครบ 20 ปีขึ้นไป และก็เมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี ละเว้น เจ้าของธุรกิจซึ่งสามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ช่วงเวลา ที่จ่ายเงิน กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพและก็รายได้แน่ๆ
 • การยืมร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความข้องเกี่ยวเป็นคู่บ่าวสาว ลูก พ่อ แม่ หรือ ญาติพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นที่จะต้องครอบครองร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคล อื่นที่นอกจาก จาก (4.1) จำเป็นต้องครอบครองร่วม ในหลักประกันทุกคน
ดังนี้ ในเรื่องที่กู้ร่วมกับบุคคล อื่นให้นับช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ตาม อายุของผู้กู้ที่แก่น้อย ที่สุดเพียงผู้เดียว

หลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดิน พร้อมตึก หรือห้องพัก ตามจุดมุ่งหมาย ที่ขอกู้และก็ตั้งอยู่ใน แหล่งชุมชนที่มี ความเจริญรุ่งเรือง มีกระแสไฟฟ้า สาธารณูปโภค อื่นๆตามความ จำเป็นต้อง รวมทั้งมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ ผ่านเข้าออก ได้สบาย
 • สิทธิการเช่าที่ดินรวมทั้ง / หรือตึกตามหลักหลักเกณฑ์ ที่แบงค์ประกาศระบุ
 • หลักทรัพย์จากที่แบงค์ประกาศระบุ บ้านจัดสรรภูเก็ต

เอกสารประกอบกิจการกู้ยืมเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ แล้วก็คู่ควง
 • สำเนาใบแสดงหลักฐานแต่งงาน หรือสำเนาใบแสดงการเลิก หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้แต่งงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และก็คู่แต่งงาน

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) ขายวิลล่าภูเก็ต ปี64