ฮวงจุ้ยบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้าน ใครจะสร้างบ้านหรือจัดบ้าน ต้องดูด่วนเลย ฮวงจุ้ยดีหรือไม่?

การที่เรานั้นจะได้บ้านมาหลังนึงนั้น นับว่าเป็นเรื่องให่ญ่สำหรับเราๆ ในชีวิต และอีกอย่างนึงที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ ฮวงจุ้ยบ้าน นั่นเอง ถ้าหากบ้านที่เรานั้นอุตส่าห์ปลูกขึ้นมาได้แล้วนั้น เราดันกังวลว่าบ้านเรานั้นจะมีฮวงจุ้ยที่ดีหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบมาให้ท่านได้รู้กัน ไม่ว่าใครๆ ที่จะได้บ้านให้ตัวเองสักหลังนั้น ก็ต้องเป็นบ้านที่ดีทั้งการออกแบบ และฮวงจุ้ย พร้อมแล้วไปดูกันเลย

1. Location.

Of course, location is very important when building a house. Which according to Feng Shui principles Houses should not be built on ridges, cliffs, narrow spaces, on drains, near bridges, freeways, junctions, cemeteries, and dumps. Also, a house should not be built on a dead-end street and at the end of the alley. For places that have experienced a disaster or accident before, it should not be used as a location for building a house as well. Because these locations are more prone to disaster or accidents than others, all of which are for the safety of everyone in the family. On the other hand, if it is land near the river Surrounded by rivers If not by the river, but with a swimming pool, it will provide stability, wealth and fortune. วิลล่าภูเก็ตที่ขาย ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

ฮวงจุ้ยบ้าน

2. Setting.

According to Chinese Feng Shui, it is believed that building a house facing south is the best direction. Because it is like an exposure to sunlight and good wind that blows in this direction all year round It helps to increase life energy, good fortune and prosperity, and also help to create unity and harmony in the family Already good, happy If you build a house to open a shop, it will help you make your business rich.

However, building a home facing the south of your home in Thailand may have some heat problems. Therefore, the North and the East are a suitable alternative. Since usually The sunlight that rises in the morning is less hot. Unlike the sun during the day Resulting in facing the house to the east and north It allows our house to heat less than the south and west.

ฮวงจุ้ยบ้าน

3. Out-Door Environment.

The shape of the house

A good house should be of ordinary shape. Is a square color The standard simple rectangles, especially rectangular houses, are also advancing for the residents. Avoid triangular-shaped houses or other shapes, as Chinese Feng Shui believes that strange-shaped houses will cause conflicts. Bring about arguments and arguments.

front garden

Trees represent prosperity. Therefore, having a house with a garden or trees to create shady around it helps the residents to progress even further In particular, planting a bamboo fence will help promote a prosperous life. If planting a large pine on the side too, it will enhance fortune as well.

Natural light and wind

Allowing the house to have natural light and wind blowing through it is a good fortune. Fortune comes to the inhabitants It also makes the house more airy and the presence of natural light in the house can also brighten the house. It also helps to save electricity bills to be built in as well.

ฮวงจุ้ยบ้านดีๆ

Tag : POOL VILLA, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน, ซื้อบ้าน

4. In-Door Environment

House type

As I said, a good house should be a square shape or a simple standard. To promote and reduce conflicts within the home Therefore, the layout of various rooms in the house should be a simple rectangular shape as well. Important should be separated from the rest and the work area should be clear. So that the body and mind can really relax when the moment of relaxation

นี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราต้องรู้ก่อนที่เรานั้นจะสร้างบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กัน ถ้าหากมีโอกาสที่ได้ปลูกบ้านเป็นของตัวเองแล้วนั้น เรื่องเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะพลาดนั่นเอง

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ร้านน่านั่งภูเก็ต เห็นวิวทะเล