บ้านหลังแรก ธอส

บ้านหลังแรก ธอส

บ้านหลังแรก ธอส สินเชื่อที่น่าสนใจของ ธอส มีสินเชื่อไหนบ้างไปดู !

บ้านหลังแรก ธอส หลายท่านนั้นต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง วันนี้พวกเราได้มีสินเชื่อที่น่าดึงดูดของแบงค์ ธอส เพื่อจะเอามาให้ทุกคนนั้นได้ใช้เป็นตัวช่วยสำหรับเพื่อการตกลงใจสำหรับการใช้ซื้อบ้านเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก แล้วก็สินเชื่อที่พวกเราเอามาให้มองนั้น จำต้องบอกเลยว่าเป็นสินเชื่อที่ดีทั้งสอง หากว่าพร้อมและไปดูกันดีกว่า กับสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง แล้วก็สินเชื่อบ้านล้านข้างหลัง จะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างก็ไปดูกันเลยย phuket property

บ้านหลังแรก ธอส

สินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง

ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้ยืมและก็ทำนิติกรรมเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 แล้วก็หมดแนวทางการทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564
(ดังนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการระบุช่วงเวลาจบโครงงานยังไม่ครบกำหนด ถ้าหากแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว) phuket property

จุดหมายการยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพัก
 2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
 3. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก phuket property
 4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือ แฟลตจากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
 6. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น แล้วก็ก่อสร้างตึก หรือ เพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมบำรุงตึก
  หมายเหตุ phuket property

นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวเฮ้าส์ รวมทั้งตึกการขายเพื่อที่พักที่อาศัย เว้นเสียแต่บ้านเช่าและก็แฟลต

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน
วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อราย/ต่อหลักประกัน รีวิวบ้านภูเก็ต

ช่วงเวลาผ่อน
ช่วงเวลาการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี นอกจาก เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่แก่เกษียณอายุมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 75 ปี รีวิวบ้านภูเก็ต

อัตราค่าดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปีที่ 1 – ปีที่ 2 = 1.75% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR -3.40% ต่อปี
ปีที่ 4 – ปีที่ 5 = MRR -2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา รีวิวบ้านภูเก็ต

 • กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป = MRR – 0.75% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อยผลประโยชน์ = MRR – 1.00% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้จำนวนร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้
 2. ค่าประมาณราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
 3. ค่าลงบัญชีสิทธิแล้วก็นิติกรรม (ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย) รีวิวบ้านภูเก็ต

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ
ประชากรทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท
ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามแผนการนี้ได้ 1 ข้างหลัง/ห้อง ต่อ 1 เลขบัตรประชาชนเพียงแค่นั้น (1 ID : 1 Unit) กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ใช้สิทธิได้เพียงแค่ 1 ข้างหลัง/ห้อง แค่นั้น บ้าน

เอกสาร

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
 • สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) บ้าน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
 • ภาพถ่ายธุรกิจการค้า บ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดหลงเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ตัวอย่างเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อช.2) ทุกหน้า
 • เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม บ้าน
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ(ถ้าหากมี) บ้านจัดสรรภูเก็ต

หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่ม เพื่อใช้ประกอบใคร่ครวญการให้สินเชื่อของแบงค์ **

โครงงานบ้านล้านข้างหลัง

ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้หนี้ยืมสินเมื่อวันที่ 2 เดือนมกราคม 2562 แล้วก็หมดช่วงเวลาทำนิติกรรมเมื่อแบงค์ให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของแผนการ ดังนี้ ไม่เกินวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564 บ้านจัดสรรภูเก็ต
ดังนี้ แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการกําคราวดช่วงเวลาจบโครงงานก่อนกําครั้งด ถ้าแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของแผนการแล้ว

จุดมุ่งหมายการยื่นกู้

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่า
เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
เพื่อซื้อเครื่องใช้ไม้สอยหรือเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงเพื่อผลดีสำหรับในการพักอาศัย พร้อมด้วยจุดประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพัก บ้านจัดสรรภูเก็ต

หมายเหตุ นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และก็ตึกการค้าเพื่อที่พักอาศัย นอกจากบ้านเช่ารวมทั้งแฟลต

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน
วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,200,000 บาท (ราคาตามข้อตกลงจะซื้อจะขายแล้วก็/หรือค่าก่อสร้างตึกไม่เกิน 1,200,000 บาท)

ช่วงเวลาผ่อน
ช่วงเวลาการยืม ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี บ้านจัดสรรภูเก็ต

(1) กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25,000 บาท

ปีที่ 1 – ปีที่ 5 คงเดิม = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญากู้ยืม
รายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี

ผลประโยชน์ลดจำนวนเงินเดือน = MRR-1.00% ต่อปี
กรณีซื้อเครื่องใช้ไม้สอยฯ = MRR

(2) กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บาท

ปีที่ 1 – ปีที่ 3 คงเดิม = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลงกู้ยืม
รายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี

ผลประโยชน์ตัดลดเงินเดือน = MRR-1.00% ต่อปี
เป้าประสงค์กู้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ
ปีที่ 1 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลงกู้หนี้ยืมสิน = MRR

ค่าธรรมเนียม

(1) กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25,000 บาท

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
ค่าประมาณราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
ค่าลงบัญชีสิทธิและก็นิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
ค่าลงบัญชีนิติกรรมจำนำ (1% ของวงเงินจำนำ)

(2) กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่างๆจัดเก็บตามแบบแผนดำเนินการสินเชื่อ

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ

ราษฎรทั่วๆไปที่มีความต้องการมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นของตัวเองในราคาจำหน่ายไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อหน่วย โดยเน้นกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อยที่ไม่อาจจะเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ฝูงคนวัยทำงานหรือราษฎรที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัว รวมทั้งกรุ๊ปคนวัยแก่

เอกสาร

เอกสารเฉพาะบุคคล

 • บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
 • ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (หากมี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าหากมี)
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่รัก (หากมี)

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
 • สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
 • ภาพถ่ายธุรกิจ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็ใบรับรองยอดคงเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของตึก
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือเจ้าของห้องเช่า/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม
 • แบบแปลน
 • ใบคาดการณ์ก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบพินิจการให้สินเชื่อของแบงค์ **

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA สินเชื่อบ้านแลกเงิน

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) ขายวิลล่าภูเก็ต ปี64